"Villa Ampuria"

  PREIS / PRICE / PRIX
 

pro Woche/per Week/par semaine

+ 150 EURO Nebenkosten/charges/ménage et charges 

   
21.-28.12.2019

-

4.-14.3.2020

650 EURO

14.3.-11.4.2020

665 EURO

11.-18.4.2020

-

18.4-2.5.2020

800 EURO

2.5.-30.5.2020

700 EURO

30.5.-13.6.2020

-

13.-27.6.2020

900 EURO

27.6.-25.7.2020

-

25.7.-1.8.2020

2400 EURO

1.-15.8.2020

2500 EURO

15.-29.8.2020

-

29.8.-26.9.2020

-

26.9.-3.10.2020

700 EURO

3.-17.10.2020

665 EURO

17.-31.10.2020  700 EURO