Preise / prices / prix - „Villa Nova“

  PREIS / PRICE / PRIX
 

pro Woche/per Week/par semaine

+ 150 EURO Nebenkosten/charges/ménage et charges 

   
4.1.-15.2.2020

800 EURO

15.-22.2.2020

-

22.2.-7.3.2020

800 EURO

7.-14.3.2020

-

14.-28.3.2020

800 EURO

28.3.-15.8.2020

-

15.-29.8.2020

3.200 EURO

29.8.-19.9.2020 -
19.9.-3.10.2020 950 EURO
3.-10.10.2020

850 EURO

10.-24.10.2020

-

24.-31.10.2020

900 EURO