VILLA MONTSENY A29.8.-5.9.2020:    1.400 Euro

5.-12.9.2020:    1.400 EURO

12.-19.9.2020:   850 EURO

19.9.-26.9.2020:    850 Euro

26.9.-3.10.2020:    850 Euro

3.-10.10.2020:       800 Euro

10.-17.10.2020:     800 Euro

17.-24.10.2020:    900 Euro