VILLA MONTGRI (2 Towers)25.9.-2.10.2021:  1500 EURO
2.-9.10.2021:  1200 EURO