PREIS / PRICE / PRIX
 

pro Woche/per Week/par semaine

+ 200 EURO Nebenkosten/charges/ménage et charges 

   
2.11.-21.12.2019

 

21.12.2019-4.1.2020

-

4.1.-4.4.2020

1.200 EURO

4.4.-22.8.2020

-

22.-29.8.2020

4.600 EURO

29.8.-26.9.2020

-

26.9.-3.10.2020

1.600 EURO

3.-10.10.2020

1.400 EURO