PREISE / PRICE / PRIX - „VILLA ALEGRIA“

 

pro Woche/per Week/par semaine + 150 Euro

Nebenkosten/charges (side costs)/ménage et frais

 

 

13.-27.6.2020   -   1.100 EURO

27.6.-4.7.2020   -   1.500 EURO

4.-18.7.2020   -   2.500 EURO

18.7.-1.8.2020   -   2.800 EURO

1.-15.8.2020   -            /     

15.-29.8.2020   -           /        

29.8.-5.9.2020   -   1.400 EURO

5.-12.9.2020   -   1.300 EURO

12.9.-3.10.2020   -   850 EURO

3.-10.10.2020   -   800 EURO

10.-24.10.2020   -         /        

24.-31.10.2020   -   900 EURO