Preise "Villa Alberes"

  PREIS / PRICE / PRIX
 

pro Woche/per Week/par semaine

+ 150 EURO Nebenkosten/charges/ménage et charges 

   
2.11.-21.12.2019

900 EURO

21.12.2019-4.1.2020

-

4.1.-28.3.2020

900 EURO

28.3.-25.4.2020 
25.4.-2.5.2020 1.000 EURO
30.5.-27.6.2020 -
27.6.-4.7.2020 1.850 EURO
4.-18.7.2020 2.550 EURO
18.7.-1.8.2020 2.850 EURO
1.-29.8.2020 3.000 EURO
29.8.-5.9.2020 1.500 EURO
5.-19.9.2020 -
19.9.-3.10.2020 950 EURO
3.-17.10.2020 900 EURO
17.-31.10.2020 1.000 EURO